Skriv ut

Skapa PDF

Teknikringen 10, Mjärdevi Science Park

linköping

En av Sveriges största teknikparker. Området omfattar cirka 66 hektar. Jägarvallen och Kåparp är områden för i första hand småindustri.

Fakta

Typ av mark: Industritomt, Övrigt
Tomtarea: 110 000 m²
Karta

Information

Beskrivning

Universitetsvägen skiljer Mjärdevi Science Park från Linköpings universitetsområde. Mjärdevi Science Park är idag en av Sveriges största teknikparker. Området omfattar cirka 66 hektar. Jägarvallen och Kåparp är områden för i första hand småindustri. Inom Mjärdevi finns cirka 11 hektar disponibel byggklar mark. Inom Jägarvallen finns cirka 3 hektar byggklar mark till salu. Dessutom finns cirka 11 hektar industrimark planlagd för småindustri sydost om Kåparpsrondellen. Marken ägs av Linköpings kommun. Mjärdevi Science Park är ett teknikföretagsområde i västra Linköping, Östergötland. Området är beläget strax utanför Linköpings universitets campus Valla. I området finns cirka 250 företag med totalt 6000 anställda. Till de största arbetsplatserna hör Ericsson, IFS, Sectra, Lawson, Releasy och Motorola.

Storlek

110 000 m²

Omgivning

Omgivning/natur

Kommunen och fastighetsägarna har i Mjärdevi tillsammans satsat stora resurser på att skapa ett grönt och attraktivt område. I området finns nu ett parkområde bestående av promenadvägar längs ett vattenstråk med dammar samt en "rekreationspark" med motionsslingor, tennisbanor och bouleplan. Mjärdevi gränsar också till en 18-håls golfbana. Ett kommunalt miljöprogram styr hur den yttre miljön inom Mjärdevi utformas

Övrig information

Övrigt

Det kommunala bolaget Mjärdevi Science Park AB verkar inom området för att utveckla och marknadsföra området. Fjärrvärmeanslutning krävs. Anslutnings- och anläggningsavgifter ska betalas enligt gällande prislistor. Fjärrkyla finns.

Länkar

Teknikringen 10
Sökhjälp