Skriv ut

Skapa PDF

Rydsättersvägen 8, Torvinge

linköping

Inom Torvinge/Malmskogen finns i dag cirka 20 hektar disponibel byggklar mark. Huvuddelen ägs av Linköpings kommun.

Fakta

Typ av mark: Industritomt, Lager/Logistik, Övrigt
Tomtarea: 200 000 m²
Karta

Information

Beskrivning

Inom Torvinge/Malmskogen finns i dag cirka 20 hektar disponibel byggklar mark. Huvuddelen ägs av Linköpings kommun. När slutlig ställning tagits till "Torvingeledens" sträckning (se nedan), kommer ytterligare mark bli möjlig att avyttra. Inom området finns företagarföreningen Torvingegruppen. Föreningen har till syfte att bevaka och tillvarata företagarnas intresse i olika sammanhang. Kommunens planer i området Öster om nuvarande detaljplan i Malmskogen pågår ny detaljplan för ytterligare cirka 25 hektar av ett industri-/verksamhetsområde. Detaljplaneläggning pågår för en ny väg/led (Torvingeleden) från Mörtlösarondellen, i sydöstlig riktning, genom Torvinge industriområde. I en framtid kan Torvingeleden även komma att passera stambanan.

Storlek

200 000 m²

Omgivning

Företag i närheten

Ragn-Sells, Fergas, Schenker, Materialmännen, med flera

Övrig information

Övrigt

I samband med handelns utbyggnad, i områdets nordvästra del, har stora investeringar i nya gator, gc-vägar, korsningar och grönytor genomförts. Även övriga delar av Tornby har på senare tid fått en upprustning av framför allt trafiksystemet.

Länkar

Rydsättersvägen 8
Sökhjälp