Skriv ut

Skapa PDF

Fordonsvägen, Hackefors

linköping

I sydöstra delen av Hackefors industriområde är utbyggnad av infrastrukturen för 8,7 hektar industritomter (etapp 1) färdigställd.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Tomtarea: 87 000 m²
Karta

Information

Beskrivning

Hackefors ligger mellan Åtvidabergsvägen och Stångådalsbanan. Avståndet till Linköpings centrum är cirka 7 km. I området finns företag företrädesvis inom tillverkningssektorn. Företagarna driver en miljöprofil med kretsloppsanpassning av verksamheterna. Ett trettiotal företag är gruppcertifierade enligt ISO 14001. Delar av området kan förses med industrispårsanslutning men då krävs omfattande investeringar.

Storlek

87 000 m²

Omgivning

Företag i närheten

SAAB AB med flera

Övrig information

Servitut

Fjärrvärmeanslutning

Planbestämmelser

Detaljplan finns

Övrigt

Hackefors industriområde kan i en framtid eventuellt komma att växa ytterligare. Marken ägs av Linköpings kommun. Närmast finns möjlighet enligt antagen detaljplan för 7 hektar industrimark, etapp 2.

Länkar

Fordonsvägen
Sökhjälp