Skriv ut

Skapa PDF

Gustavslundsvägen 3, Gustavslund

eslöv

På Gustavslund i nordöstra Eslöv, nära flygplatsen, finns flera industritomter till salu. De går att stycka av till mindre tomter om man skulle vilja.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Pris: Priser för industrimark på Gustavslund togs i kommunfullmäktige våren 2010. Fast del: 40 000 kr. Rörlig del: 210 kr/m²
Tomtarea: 25 452 m²
Karta

Information

Beskrivning

Skrivbordet 1 • Inom kvarteret Skrivbordet får den icke-störande verksamhetens behov av skyddsavstånd högst vara 50 meter. • Högsta tillåtna byggnadshöjd är 7 meter. • Byggnadernas fasader ska utföras med inslag av minst 20 % tegel eller puts på fasadytan. • Längs kvarterets ytterkanter, där kvartersmarken möter gatu- och parkmark, får marken inte bebyggas. • Inom ovan nämnda zon längs kvarterets norra och södra sida ska marken vara tillgänglig för allmän underjordisk ledning. • En åtta meter bred zon ska hållas tillgänglig för allmän, underjordisk ledning med nord-sydlig sträckning i mitten av kvarteret. • Körbara utfarter får ej anordnas i kvarterets nordvästra, sydvästra hörn och längs dess södra sida. • Körbar utfart får ej anordnas öster om vändzonen längs Gustavslundsvägen. • Fastigheten kan styckas till mindre fastigheter. I övrigt hänvisas till detaljplanen.

Storlek

25 452 m²

Ekonomi

Pris

Priser för industrimark på Gustavslund togs i kommunfullmäktige våren 2010. Fast del: 40 000 kr. Rörlig del: 210 kr/m²

Dokument

Länkar

Gustavslundsvägen 3
Sökhjälp