Skriv ut

Skapa PDF

Gustavlundsvägen 2, Gustavlund

eslöv

På Gustavslund i nordöstra Eslöv, nära flygplatsen, finns flera industritomter till salu. De går att stycka av till mindre tomter om man skulle vilja.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Pris: Priser för industrimark på Gustavslund togs i kommunfullmäktige våren 2010. Fast del: 40 000 kr. Rörlig del: 180 kr/m²
Tomtarea: 10 965 m²
Karta

Information

Beskrivning

Skrivaren 1 • Inom kvarteret Skrivaren får den icke-störande verksamhetens behov av skyddsavstånd högst vara 100 meter. • Högsta tillåtna byggnadshöjd är 9 meter. • Längs kvarterets ytterkanter, där kvartersmarken möter gatu- och parkmark, får marken inte bebyggas. • Inom ovan nämnda zon längs kvarterets norra sida ska marken vara tillgänglig för allmän underjordisk ledning. • Körbara utfarter får ej anordnas i kvarterets nordvästra, sydvästra hörn och längs dess södra sida. • Fastigheten kan styckas till mindre fastigheter. I övrigt hänvisas till detaljplanen.

Storlek

10 965 m²

Ekonomi

Pris

Priser för industrimark på Gustavslund togs i kommunfullmäktige våren 2010. Fast del: 40 000 kr. Rörlig del: 180 kr/m²

Dokument

Länkar

Sökhjälp