Skriv ut

Skapa PDF

Gustavslundsvägen 15, Gustavslund

eslöv

På Gustavslund i nordöstra Eslöv, nära flygplatsen, finns flera industritomter till salu. De går att stycka av till mindre tomter om man skulle vilja.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Pris: Priser för industrimark på Gustavslund togs i kommunfullmäktige våren 2010. Fast del: 40 000 kr. Rörlig del: 150 kr/m²
Tomtarea: 3 918 m²
Karta

Information

Beskrivning

Faxen 1 • Inom kvarteret Faxen får den icke-störande verksamhetens behov av skyddsavstånd högst vara 100 m. • Högsta tillåtna byggnadshöjd är 9 meter. • Längs kvarterets ytterkanter, där kvartersmarken möter gatu- och parkmark, får marken inte bebyggas. • Inom ovan nämnda zon i kvarterets nordvästra gräns ska markytan möjliggöra infiltration av dagvatten. • Körbar utfart inte anordnas längs kvarterets norra sida, liksom ej längs delar av dess sydöstra sida. • Fastigheten kan styckas till mindre fastigheter. I övrigt hänvisas till detaljplanen.

Storlek

3 918 m²

Ekonomi

Pris

Priser för industrimark på Gustavslund togs i kommunfullmäktige våren 2010. Fast del: 40 000 kr. Rörlig del: 150 kr/m²

Dokument

Länkar

Gustavslundsvägen 15
Sökhjälp