Faxen 1, Gustavslundsvägen, Eslöv - Industrimark
Gustavslundsvägen, Eslöv - Industrimark

Gustavslund | Eslöv

Favorit Dela

Gustavslundsvägen 15

På Gustavslund i nordöstra Eslöv, nära flygplatsen, finns flera industritomter till salu. De går att stycka av till mindre tomter om man skulle vilja.

Beskrivning

Faxen 1 • Inom kvarteret Faxen får den icke-störande verksamhetens behov av skyddsavstånd högst vara 100 m. • Högsta tillåtna byggnadshöjd är 9 meter. • Längs kvarterets ytterkanter, där kvartersmarken möter gatu- och parkmark, får marken inte bebyggas. • Inom ovan nämnda zon i kvarterets nordvästra gräns ska markytan möjliggöra infiltration av dagvatten. • Körbar utfart inte anordnas längs kvarterets norra sida, liksom ej längs delar av dess sydöstra sida. • Fastigheten kan styckas till mindre fastigheter. I övrigt hänvisas till detaljplanen.

Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Kosovar Gashi

Näringslivsstrateg

Kosovar Gashi

kosovar.gashi@eslov.se

0413 VISA NR 041362429

Marknadsförs av Eslövs Kommun
eslov.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Gustavslundsvägen 15