Skriv ut

Skapa PDF

Gustavslundsvägen 21, Gustavslund

eslöv

På Gustavslund i nordöstra Eslöv, nära flygplatsen, finns flera industritomter till salu. De går att stycka av till mindre tomter om man skulle vilja.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Pris: Priser för industrimark på Gustavslund togs i kommunfullmäktige våren 2010. Fast del: 40 000 kr. Rörlig del: 180 kr/m²
Tomtarea: 9 173 m²
Karta

Information

Beskrivning

Telefonen 1 • Inom kvarteret Telefonen får den icke störande verksamhetens behov av skyddsavstånd högst vara 100 meter. • Högsta tillåtna byggnadshöjd är 7 meter. • Byggnadernas fasader ska utföras med inslag av minst 20 % tegel eller puts. • Längs kvarterets ytterkanter, där kvartersmarken möter gatu- och parkmark, får marken inte bebyggas. • Där fastighetens sydvästra gräns möter Gustavslundsvägen får körbar utfart inte a anordnas i korsningen. • Fastigheten kan styckas till mindre fastigheter. I övrigt hänvisas till detaljplanen.

Storlek

9 173 m²

Ekonomi

Pris

Priser för industrimark på Gustavslund togs i kommunfullmäktige våren 2010. Fast del: 40 000 kr. Rörlig del: 180 kr/m²

Dokument

Länkar

Gustavslundsvägen 21
Sökhjälp