Telefonen 1, Gustavslundsvägen, Eslöv - Industrimark
Gustavslundsvägen, Eslöv - Industrimark

Gustavslund | Eslöv

Favorit Dela

Gustavslundsvägen 21

På Gustavslund i nordöstra Eslöv, nära flygplatsen, finns flera industritomter till salu. De går att stycka av till mindre tomter om man skulle vilja.

Beskrivning

Telefonen 1 • Inom kvarteret Telefonen får den icke störande verksamhetens behov av skyddsavstånd högst vara 100 meter. • Högsta tillåtna byggnadshöjd är 7 meter. • Byggnadernas fasader ska utföras med inslag av minst 20 % tegel eller puts. • Längs kvarterets ytterkanter, där kvartersmarken möter gatu- och parkmark, får marken inte bebyggas. • Där fastighetens sydvästra gräns möter Gustavslundsvägen får körbar utfart inte a anordnas i korsningen. • Fastigheten kan styckas till mindre fastigheter. I övrigt hänvisas till detaljplanen.

Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Kosovar Gashi

Näringslivsstrateg

Kosovar Gashi

kosovar.gashi@eslov.se

0413 VISA NR 041362429

Marknadsförs av Eslövs Kommun
eslov.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Gustavslundsvägen 21