Styrdonet 1, Gustavslundsvägen, Eslöv - Industrimark
Gustavslundsvägen, Eslöv - Industrimark

Gustavslund | Eslöv

Favorit Dela

Gustavslundsvägen 17

På Gustavslund i nordöstra Eslöv, nära flygplatsen, finns flera industritomter till salu. De går att stycka av till mindre tomter om man skulle vilja.

Beskrivning

Styrdonet 1 • Inom kvarteret Styrdonet får den icke störande verksamhetens behov av skyddsavstånd högst vara 50 meter. • Högsta tillåtna byggnadshöjd är 7 meter. • Byggnadernas fasader ska utföras med inslag av minst 20 % tegel eller puts på fasadytan. • Längs kvarterets ytterkanter, där kvartersmarken möter gatu- och parkmark, får marken inte bebyggas. • I södra delen av kvarteret måste marken vara tillgänglig för tillfart till framtida, angränsande fastighet. • Fastigheten kan styckas till mindre fastigheter. I övrigt hänvisas till detaljplanen.

Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Kosovar Gashi

Näringslivsstrateg

Kosovar Gashi

kosovar.gashi@eslov.se

0413 VISA NR 041362429

Marknadsförs av Eslövs Kommun
eslov.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Gustavslundsvägen 17