Skriv ut

Skapa PDF

Sågverksgatan 2, Industriområde 3

torsås

Industrimark om sammanlagt ca 56 500 kvm, avstyckningsbar i mindre storlekar.

Fakta

Typ av mark

Industritomt

Pris

10 SEK/ m2 plus avstyckningskostnad.

Tomtarea

56 500 m²

Karta

Information

Beskrivning

Området består av sammanlagt ca 56 500 kvm mark planlagd för industri men kan säljas i mindre för ändamålet lämplig storlek. I området är alla typer av industriverksamhet tillåten enligt detaljplanen. All verksamhet måste dock uppfylla lagstiftningens krav på buller, utsläpp, skyddsavstånd mm. Marken är planlagd för industri men kräver markberedning. Pris: 10 kr/m2 (plus avstyckningskostnad).

Övrigt

Övrigt

Kommunal industrimark: 10 kr/m2 (plus avstyckningskostnad) Planerad hårdgjord industrimark: 25 kr/m2 (plus avstyckningskostnad) Utanför planlagt område maximerat till 3 000 m2: 10 kr/m2 (plus avstyckningskostnad/fastighetsreglering). Planlagd mark för handelsändamål: 25 kr/m2 (plus avstyckningskostnad).

Storlek

56 500 m²

Ekonomi

Pris

10 SEK/ m2 plus avstyckningskostnad.

Omgivning

Kommunikationer

E22

Vägbeskrivning

E22

Länkar

Sökhjälp