Anderstorp

Företagspark , Skellefteå
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

111 000 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt
  • Shop
  • Lager & logistik
  • Övrigt

Centralt läge längs E4an och närhet till centrum gör Anderstorp till ett attraktivt område för handel, småindustri och kontor.

Centralt läge längs E4an och närhet till centrum gör Anderstorp till ett attraktivt område för handel, småindustri och kontor. I närheten finns idag bilförsäljare, livsmedelsbutik, bygghandel och sällanköpshandel. Nya tomter med optimalt skyltläge längs den nya tilltänkta E4-dragningen, lämpar sig väl för småindustri, kontor och handel.

Detaljplanen är under uppförande. Det är möjligt att anmäla intresse redan nu så tar vi kontakt med er när vi kan börja fördela tomter. Inget pris är ännu fastslaget. Skicka ett mail via funktionen till höger och beskriv Önskad tomtyta, Typ av verksamhet samt era Kontaktuppgifter.

Övrig information

Planbestämmelser:

Ny detaljplan är under uppförande.

Ekonomi

Prisinformation:

Prissättning är inte fastställd

Utförande

VA:

Kommunalt VA

El:

Skellefteå kraft

Omgivning

Närservice:

Närhet till bostäder och handelsområde med flertalet restauranger.

Skyltläge:

Området har skyltläge mot en ny tilltänkt E4a dragning

Kommunikationer

E4 och stadsbussarna trafikerar området.
Anderstorp