Företagspark
| Skellefteå

Favorit Dela

Anderstorp

Centralt läge längs E4an och närhet till centrum gör Anderstorp till ett attraktivt område för handel, småindustri och kontor.

  • Kategori:

    Industritomt, Handel, Lager/Logistik, Övrigt

  • Pris:

    Prissättning är inte fastställd

  • Tomtarea:

    111 000 m²

Centralt läge längs E4an och närhet till centrum gör Anderstorp till ett attraktivt område för handel, småindustri och kontor. I närheten finns idag bilförsäljare, livsmedelsbutik, bygghandel och sällanköpshandel. Nya tomter med optimalt skyltläge längs den nya tilltänkta E4-dragningen, lämpar sig väl för småindustri, kontor och handel. Detaljplanen är under uppförande. Det är möjligt att anmäla intresse redan nu så tar vi kontakt med er när vi kan börja fördela tomter. Inget pris är ännu fastslaget. Skicka ett mail via funktionen till höger och beskriv Önskad tomtyta, Typ av verksamhet samt era Kontaktuppgifter.

Ekonomi

Pris:

Prissättning är inte fastställd


Utförande

VA:

Kommunalt VA

El:

Skellefteå kraft


Omgivning

Närservice:

Närhet till bostäder och handelsområde med flertalet restauranger.

Kommunikationer:

E4 och stadsbussarna trafikerar området.

Skyltläge:

Området har skyltläge mot en ny tilltänkt E4a dragning


Övrig information

Planbestämmelser:

Ny detaljplan är under uppförande.

Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Me

Mark och exploatering

kundtjanst@skelleftea.se

0910 VISA NR 0910-735000

Marknadsförs av Skellefteå kommun
Trädgårdsgatan 6
93128 Skellefteå
Anderstorp