Nibble
| Köping

Favorit Dela

Nibble verksamhetsområde

Bra transportvägar för tung trafik. Nära anslutning till motorväg.

  • Kategori:

    Industritomt, Handel, Lager/Logistik, Övrigt

  • Tomtarea:

    52 300 m²

  • Pris:
I den nordvästra delen av Köping finns Nibble industriområde med två nya kvarter, Mekanikern och Plåtslagaren. Enligt detaljplanen för området (Pl. 288)är kvarteren Mekanikern och Plåtslagaren avsatt för småindustrier och försäljning, dock ej livsmedel (Pl. 317). De verksamheter som etablerar sig i dessa kvarter får inte orsaka skada för omgivningen vid en eventuell brand eller vid annan olyckshändelse. Trafik till kvarteren kommer att matas från Ringvägen. Marken ägs av Köpings kommun.
Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

MN

Mikael Norman

mikael.norman@koping.se

0221 VISA NR 0221-25245

Marknadsförs av Köpings kommun
Köpings kommun, Näringslivsenheten
73185 Köping
Nibble verksamhetsområde