Skriv ut

Skapa PDF

Nibble verksamhetsområde, Nibble

köping

Bra transportvägar för tung trafik. Nära anslutning till motorväg.

Fakta

Typ av mark: Handel, Industritomt, Lager/Logistik, Övrigt

Pris: Prisuppgift

Tomtarea: 57 400 m²

Information

Beskrivning

I den nordvästra delen av Köping finns Nibble industriområde med två nya kvarter, Mekanikern och Plåtslagaren. Enligt detaljplanen för området (Pl. 288)är kvarteren Mekanikern och Plåtslagaren avsatt för småindustrier och försäljning, dock ej livsmedel (Pl. 317). De verksamheter som etablerar sig i dessa kvarter får inte orsaka skada för omgivningen vid en eventuell brand eller vid annan olyckshändelse. Trafik till kvarteren kommer att matas från Ringvägen. Marken ägs av Köpings kommun.

Storlek: 57 400 m²

Sökhjälp