Byslätten
| Köping

Favorit Dela

Byslättens verksamhetsområde

Bra transportvägar för tung trafik.

  • Kategori:

    Industritomt, Handel, Lager/Logistik, Övrigt

  • Tomtarea:

    47 000 m²

  • Pris:
Byslättens industriområde innehåller både större och mindre industrier samt handel. I översiktsplanen beskrivs området bestå av god jordbruksmark. Om marken ska nyttjas för andra ändamål måste hänsyn tas till Yara och dess hantering av farliga ämnen. Kraftledning finns inom området. Elsäkerhetsverkets säkerhetsavstånd och försiktighetsprincipen för magnetiska fält ska beaktas. Det kan bli aktuellt med en ny sträckning av befintlig kraftledning inom området.
Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

MN

Mikael Norman

mikael.norman@koping.se

0221 VISA NR 0221-25245

Marknadsförs av Köpings kommun
Köpings kommun, Näringslivsenheten
73185 Köping
Byslättens verksamhetsområde