Skriv ut

Skapa PDF

Byslättens verksamhetsområde, Byslätten

köping

Bra transportvägar för tung trafik.

Fakta

Typ av mark: Handel, Industritomt, Lager/Logistik, Övrigt
Tomtarea: 47 000 m²
Karta

Information

Beskrivning

Byslättens industriområde innehåller både större och mindre industrier samt handel. I översiktsplanen beskrivs området bestå av god jordbruksmark. Om marken ska nyttjas för andra ändamål måste hänsyn tas till Yara och dess hantering av farliga ämnen. Kraftledning finns inom området. Elsäkerhetsverkets säkerhetsavstånd och försiktighetsprincipen för magnetiska fält ska beaktas. Det kan bli aktuellt med en ny sträckning av befintlig kraftledning inom området.

Storlek

47 000 m²

Byslättens verksamhetsområde
Sökhjälp