Skriv ut

Skapa PDF

Beredskapsvägen 5, Rikstens Företagspark

tullinge

Kommande projekt Rikstens Företagspark.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Tomtarea: 70 000 m²
Karta

Information

Beskrivning

Detaljplanen för Rikstens Företagspark etapp 1 är klar och kommer att innehålla ungefär 7 ha kvartersmark. I dagsläget pågår projektering av lokalgator. Projekteringen av Pålamalmsvägen är klar och kommer att flyttas hösten 2019. Tomterna kommer att säljas under hösten 2019 till företag inom byggbranschen. I nästa detaljplan etapp 2 tillkommer ytterligare ca 13 ha tomtmark. Detaljplanen etapp 2 har startat upp under våren 2019 och kommer att bli antagen under våren 2020. Marken beräknas preliminärt vara byggklar 2020/2021. Det finns möjligheter för både små och stora företag att etablera sig. Närhet till både den regionala kärnan Flemingsberg och Södertörnsområdet. Vid intresse för köp av mark är det vktigt att skicka in en komplett intresseanmälan för att vi skall kunna behandla ditt ärende. Se bifogad fil under fliken "Dokument".

Storlek

70 000 m²

Dokument

Länkar

Beredskapsvägen 5
Sökhjälp