Rikstens Företagspark
| Tullinge

Favorit Dela

Beredskapsvägen 5

Kommande projekt Rikstens Företagspark.

  • Kategori:

    Industritomt

  • Tomtarea:

    70 000 m²

  • Pris:
Detaljplanen för Rikstens Företagspark etapp 1 är klar och kommer att innehålla ungefär 7 ha kvartersmark. I dagsläget pågår projektering av lokalgator. Projekteringen av Pålamalmsvägen är klar och kommer att flyttas hösten 2019. Tomterna kommer att säljas under hösten 2019 till företag inom byggbranschen. I nästa detaljplan etapp 2 tillkommer ytterligare ca 13 ha tomtmark. Detaljplanen etapp 2 har startat upp under våren 2019 och kommer att bli antagen under våren 2020. Marken beräknas preliminärt vara byggklar 2020/2021. Det finns möjligheter för både små och stora företag att etablera sig. Närhet till både den regionala kärnan Flemingsberg och Södertörnsområdet. Vid intresse för köp av mark är det vktigt att skicka in en komplett intresseanmälan för att vi skall kunna behandla ditt ärende. Se bifogad fil under fliken "Dokument"

Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Bk

Näringslivsenheten

Botkyrka kommun

foretag@botkyrka.se

Marknadsförs av Botkyrka kommun
Munkhättevägen 45
14785 Tumba
Beredskapsvägen 5