Skriv ut

Skapa PDF

PROFFESIONAL TOOLS BY ESSENCE! Anrikt och välrenommerat företag inom glasbranschen säljes.

Fakta

Bransch: Handel/e-handel
Pris: 1 950 000 kr
Omsättning: 6 300 000 kr
Län: Kalmar

Information

Beskrivning

Essemce AB är en ledande och sedan 1947 välrennomerad leverantör av högkvalitativa handverktyg och kvalificerade produktionsmaskiner till Glasindustrin både globalt och lokalt. Ägaren önskar nu av åldersskäl avyttra verksamheten i form av aktierna i bolaget.

Utförande

Bransch

Handel/e-handel

Verksamhet

Produkter och produktsortiment Bolagets produktsortiment omfattar både egentillverkade och inköpta produkter av hög kvalité. Produktionen och utveckling av egna produkter sker i bolagets förhyrda lokaler i Lindås, Emmaboda kommun. Bolaget arbetar också med rekonditionering av begagnade glasmaskiner för vidare försäljning över hela världen. Bolagets artikelregister för handel upptar cirka 2 000 artiklar, varav insatsvaror 1 700 och verktyg 300 artiklar. Produktsortimentet har löpande breddats för att kompensera för den strukturomvandling som drabbat branschen. Kunder och marknadsföring Kundregistret omfattar ca 600 aktuella kunder fördelade på 46 länder, varav 27 Europeiska länder. Bolaget är välkänt inom branschen. Marknadsföring och försäljning sker via företagets kontor, personliga kontakter,mässdeltagande samt via Webbshopen www.essemce.se Lokaler Bolaget hyr ändamålsenliga och moderna lokaler i Lindås. Hyresavtalet är positionerat för försäljning av Bolaget. Köpoption av fastigheten finns om det skulle vara av intresse för en ny ägare. Nyckeltal Bolagets omsättning är för 2015 budgeterad till 6,3 msek. Balansomslutningen var 2014 4,4 msek och eget beskattat kapital är drygt 1,8 msek. Inventerat lagervärde är 2,2 msek vid senaste bokslutet.

Ekonomi

Pris

1 950 000 kr

Omsättning

6 300 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Essemce AB har en stabil position som en pålitlig leverantör med högkvalitativa produkter och hög affärsmoral, varför kunderna i högsta grad är återkommande. Sammantaget med en lång historik, ett välkänt varumärke med gott renommé och stabil verksamhetsfilosofi är Bolaget nu väl positionerat för en god tillväxt och avkastning för en ny ägare.

Sökhjälp