Löttorp

Favorit Dela

Legenäsgatan 10

Beskrivning

Legenäs Semesterby - fastighet på Norra Öland är till salu. Belägen ca 29 km norr om Borgholm, 2 km till badet i Sandvik vid Kalmarsund och 3.5 km till Östersjön. Fastigheten Borgholm Södvik 6:39. Legenäsgatan 10. 14 027 m² mark Servicebyggnad i 2 plan. Byggår 2003. Area 120 m²/plan. Markplan: matsal, gemensamt kök, tvättstuga, RH-toa, Damavdelning med 5 handfat, 3 duschar, 3 toaletthytter. Varmt och kallt vatten. Herravdelning med samma antal handfat, toaletter, duschar plus en urinoar. Övre plan: sällskapsrum ca 90 m². Stiftelsens kontor med pentry och förråd ca 30 m². Servicehusets stomme är av miljöklassat gran- och furuvirke med fasad av stående paneler. Bjälklag mellan markplan och övre plan och takstolarna är utförda av trävirke. Grundläggning har skett med helgjuten, armerad betongplatta på morän och kalkstenskross. Fönster är två glas och kopplade. Yttertak med korrugerad aluminiumplåt på papp och rå spont. Isolering med stenull 200 mm övre plan och tak, 150 mm markplan, mellanvåning över matsalen, kök och RH-toa och en del mellanväggar. Fastigheten har ett unikt VA - system: vatten pumpas från egen brunn, filtreras, hålls under tryck i hydrofor tör att nyttjas i servicehuset, det nyttjade vattnet ansamlas, filtreras, syresätts, hygieniseras och lagras för att efter 6 månaders i en bassäng för att nästa säsong användas för bevattning av egna odlingar. Avloppet består av tre separata kretslopp: avföring och urin separeras i toalettstolarna som avrinner till två slutna betongbehållare på 20 m². Servicehuset har en begränsad eluppvärmning eftersom det används sporadiskt och under högsäsongen. Elen är ansluten till öländska vindkraftsnätet. Anläggningen är öppen mellan den 15 april och 15 oktober. På fastigheten är f.n. 46 stugor uppställda. Samtliga är sålda. Detaljplan och bygglov tillåter bebyggelse av totalt 65 stugor. De boende äger sina resp. stugor och arrenderar mark på mellan 100 och 180 m² samt servicehuset utom kontoret på övre plan. Arrendatorerna ansvarar för avfallshantering och renhållning av gemensamma utrymmen. Fastighetsägaren ansvarar för skatt, avgifter, el, vatten, försäkring, underhåll av servicebyggnader och skötsel av VA - systemet. Utöver 47 bebyggda finns det 8 obebyggda tomter som utarrenderas som kompletterings-tomter med separata lägenhetsarrendeavtal (ej besittningsrätt) och reducerad årsavgift (ca 2 500 kr/år), 1 tomt klar för bebyggelse samt ytterligare 9 - 10 obebyggda tomter i norra delen av byn. Fastigheten är en unik semesteranläggning väl etablerad sedan 2003 med stora utvecklingsmöjligheter. VA - anläggningen fungerar störningsfritt och är under uppsyn både från Länsstyrelsen i Kalmar län och kommunal miljöförvaltning. Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten in till fastigheten. Helhetsintrycket av fastigheten är mycket bra. Vissa utvecklingsarbeten (t.ex. anpassning av sällskapsrummet på övre plan till ett konstgalleri, renovering av trappan, köket och RH-toa) genomfördes under 2012. Fastighetens belägenhet är intressant ut efterfrågesynpunkt men främst som den näringsfastighet den fungerar i dag. Fastigheten/anläggningen säljes via anbudsförfarande
  • Total yta

    240 m2

Ytor Antal Area
Servicebyggnad 240
Tomtarea 14 027

Ekonomi

Pris:

Skriftligt anbud


Utförande

Fastighetsbeteckning:

Södvik 6:39

Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

YL

Fastighetsmäklare

Yngve Lundin

info@lundinmakleri.com

0176 VISA NR 0176-166 61

0707 VISA NR 0707571513

Marknadsförs av Lundin Mäkleri
lundinmakleri.com

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Legenäsgatan 10