Skriv ut

Skapa PDF

Varvet 9, Norra Bohuslän

hamburgsund

Havsnära restaurang och ostronkläckeri med strand- och havstomt i Norra Bohuslän.

Fakta

Bransch: Tjänsteföretag
Pris: 3 200 000 kr. Utgångpris för inkråmet
Kommun, område: Sotenäs, Norra Bohuslän
Karta

Information

Beskrivning

Med Norra Bohusläns vackraste läge alldeles vid strandkant med egen båtbrygga, båtplatser och med vattenområde ligger denna välkända restaurang. Fastigheten, med markyta på ca 1500 kvm omfattar tre byggnader: * Restaurant och stort beredningskök lämpligt för produktion och beredning av havets läckerheter. * Sjöbod med intilliggande brygga och fem båtplatser och ett stort intilliggande trädäck för uteservering. * Havsbruksanläggning för ostronkläckeri. Nuvarande ägare har verksamhet i fastigheten under hela året och kompletterar restaurangverksamheten med ostronkläckeri och beredning och produktion av skaldjur och skaldjursrätter, vilka förmedlas via grossister i bl a Stockholm och Göteborg. Fastigheten har ett långsiktigt tomträttsavtal med kompletterande arrendeavtal med kommunen. Lokalerna är besiktigade och godkända av Livsmedelsverket. Ca 40 platser inne (kan utökas) och ca 30 platser ute. Egen båt- och bilparkering. Marknad: Verksamheten är välkänd och väletablerad i samhället och har ett fantastiskt vackert läge. Lätt att komma till för såväl gående som bil- eller båtburna gäster. Kundkretsen är väl inarbetad med gäster från närliggande samhällen och företag samt ortsbefolkning. Därtill kommer den stora tillströmningen av svenska och utländska turister under sommarmånaderna. Verksamheten är mycket lämplig för personer/familj med intresse och erfarenhet av restaurantbranschen. Transaktionen: Transaktionen sker genom köpares förvärv av inkråm i bolaget. Processen: Processen inleds med att intressenter erhåller mer information om verksamheten. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process, som innebär gemensamma, bokade besök och erhållande av mer speci?k information. Kort tid därefter skall intressent inkomma med indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse. Kontaktpersoner: Lennart Skarsjö, Aukt Företagsmäklare, lennart.skarsjo@sffab.se Kenneth Bengtsson, Reg Fastighetsmäklare, kenneth.bengtsson@sffab.se.

Utförande

Bransch

Tjänsteföretag

Ekonomi

Pris

3 200 000 kr. Utgångpris för inkråmet

Dokument

Länkar

Varvet 9
Sökhjälp