Skriv ut

Skapa PDF

Babordsvägen 3, Fisksjöleden

karlskoga

Avstyckad småindustrifastighet i anslutning till bostadsområdet Stråningstorp (Karlskoga).

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Pris: Avser hela fastigheten
Tomtarea: 1 500 m²
Karta

Information

Beskrivning

En avstyckad småindustrifastighet (Briggen 2) i anslutning till bostadsområdet Stråningstorp (Karlskoga). Enligt stadsplan ”Slånbärsvägen m.m.” från 1976-07-30 är området avsett för småindustriändamål (Jm). Ev. kan även bostäder anordnas i den utsträckning som krävs för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.

Utförande

VA

Finns i området

El

Finns i området

Storlek

1 500 m²

Ekonomi

Pris

Avser hela fastigheten

Omgivning

Företag i närheten

Bests Equipment AB, Bohmans Mekaniska Verkstad och Svedbergs Plåt i Karlskoga AB

Kommunikationer

Närmaste busshållplats ca 0,8 km. Järnvägsstation i Degerfors ca 12 km. Väg 205/243 ca 1,6 km och E 18 ca 2,5 km

Skyltläge

Fastigheten är belägen strax norr om Fisksjöleden

Övrig information

Planbestämmelser

Småindustriändamål (Jm)

Länkar

Babordsvägen 3
Sökhjälp