Storängen
| Karlskoga

Favorit Dela

Finnebäcksvägen 1

Handels- kontors och industrimark strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga).

  • Kategori:

    Industritomt, Övrigt

  • Tomtarea:

    9 000 m²

  • Pris:
Handels- kontors och industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga). Enligt detaljplan ”Storängens handelsområde – Aggerud 2:67 m.fl.” från 2012-05-09 är området avsett för handels, - kontors- och industriändamål (H, K, J1). Endast industri med begränsad omgivningspåverkan är tillåten

Utförande

VA:

Finns i området

El:

Finns i området


Omgivning

Företag i närheten:

Några av de större företag som finns i området är: Biltema, Rusta, Mekonomen, Burger King, Dollar Store, Jem & Fix, Jysk, Hedin Bil och Helmia

Närservice:

Inom en (1) kilometer: Bensinstation, livsmedelsbutik och restaurang

Kommunikationer:

Närmaste busshållplats ca 0,4 km. Järnvägsstation i Degerfors ca 10 km. Väg 205/243 ca 0,3 km och E 18 ca 3,0 km

Skyltläge:

Bra läge mot väg 205/243 där cirka 8000 fordon passerar varje dygn


Övrig information

Planbestämmelser:

Handels, - kontors- och industriändamål (H, K, J1)


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

BP

Mark - och exploateringschef

Björn Winnberg Persson

bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se

0586 VISA NR 0586-61584

Informatör

Tomas Öhrn

tomas.ohrn@karlskoga.se

0586 VISA NR 0586-61170

Marknadsförs av Karlskoga kommun
-
69183 Karlskoga
Finnebäcksvägen 1