Finnebäcksvägen 1

Storängen , Karlskoga
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

9 000 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt
  • Övrigt

Handels- kontors och industrimark strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga)

Handels- kontors och industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga). Enligt detaljplan ”Storängens handelsområde – Aggerud 2:67 m.fl.” från 2012-05-09 är området avsett för handels, - kontors- och industriändamål (H, K, J1). Endast industri med begränsad omgivningspåverkan är tillåten

Övrig information

Planbestämmelser:

Handels, - kontors- och industriändamål (H, K, J1)

Utförande

VA:

Finns i området

El:

Finns i området

Omgivning

Företag i närheten:

Några av de större företag som finns i området är: Biltema, Rusta, Mekonomen, Burger King, Dollar Store, Jem & Fix, Jysk, Hedin Bil och Helmia

Närservice:

Inom en (1) kilometer: Bensinstation, livsmedelsbutik och restaurang

Skyltläge:

Bra läge mot väg 205/243 där cirka 8000 fordon passerar varje dygn

Kommunikationer

Närmaste busshållplats ca 0,4 km. Järnvägsstation i Degerfors ca 10 km. Väg 205/243 ca 0,3 km och E 18 ca 3,0 km
Finnebäcksvägen 1