Karta med företag och lediga etableringsmark
Foto
Foto
Mekonomen
Burger King
Dollar Store
Biltema

Storängen | Karlskoga

Favorit Dela

Finnebäcksvägen

Handels- kontors och industrimark strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga).

Beskrivning

Handels- kontors och industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga). Enligt detaljplan ”Storängens handelsområde – Aggerud 2:67 m.fl.” från 2012-05-09 är området avsett för handels, - kontors- och industriändamål (H, K, J1). Endast industri med begränsad omgivningspåverkan är tillåten

Utförande

VA:

Finns i området

El:

Finns i området


Omgivning

Företag i närheten:

Några av de större företag som finns i området är: Biltema, Rusta, Mekonomen, Burger King, Dollar Store, Jem & Fix, Jysk, Hedin Bil och Helmia

Närservice:

Inom en (1) kilometer: Bensinstation, livsmedelsbutik och restaurang

Kommunikationer:

Närmaste busshållplats ca 0,4 km. Järnvägsstation i Degerfors ca 10 km. Väg 205/243 ca 0,3 km och E 18 ca 3,0 km

Skyltläge:

Bra läge mot väg 205/243 där cirka 8000 fordon passerar varje dygn


Övrig information

Planbestämmelser:

Handels, - kontors- och industriändamål (H, K, J1)


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

BP

Mark - och exploateringschef

Björn Winnberg Persson

bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se

0586 VISA NR 0586 - 615 84

Marknadsförs av Karlskoga kommun

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Finnebäcksvägen