Ortofota
Karta
Foto

Fisksjöleden | Karlskoga

Favorit Dela

Babordsvägen 1

Avstyckad småindustrifastighet i anslutning till bostadsområdet Stråningstorp (Karlskoga).

Beskrivning

En avstyckad småindustrifastighet (Briggen 3) i anslutning till bostadsområdet Stråningstorp (Karlskoga). Enligt stadsplan ”Slånbärsvägen m.m.” från 1976-07-30 är området avsett för småindustriändamål (Jm). Ev. kan även bostäder anordnas i den utsträckning som krävs för tillsyn och bevakning av anläggning inom området

Ekonomi

Pris:

Avser hela fastigheten


Utförande

VA:

Finns i området

El:

Finns i området


Omgivning

Företag i närheten:

Bests Equipment AB, Bohmans Mekaniska Verkstad och Svedbergs Plåt i Karlskoga AB

Kommunikationer:

Närmaste busshållplats ca 0,8 km. Järnvägsstation i Degerfors ca 12 km. Väg 205/243 ca 1,6 km och E 18 ca 2,5 km

Skyltläge:

Fastigheten är belägen precis norr om Fisksjöleden


Övrig information

Planbestämmelser:

Småindustriändamål (Jm)


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

BP

Mark - och exploateringschef

Björn Winnberg Persson

bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se

0586 VISA NR 0586 - 615 84

Marknadsförs av Karlskoga kommun

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Babordsvägen 1