Skriv ut

Skapa PDF

Betongvägen 1, Botorp

karlskoga

Industrimark precis söder om E 18 i Botorps industriområde (Karlskoga).

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Tomtarea: 23 000 m²
Karta

Information

Beskrivning

Industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget precis söder om E 18 i Botorps industriområde (Karlskoga). Enligt stadsplan ”Industriområde vid Botorp” från 1968-09-11 är området avsett för industriändamål (J).

Utförande

VA

Finns i området

El

Finns i området

Storlek

23 000 m²

Omgivning

Företag i närheten

Adamsky Motorkylare AB, ITW Construction Products AB (Team Kartro), Marposs AB och Thyras AB

Kommunikationer

Närmaste busshållplats ca 1,6 km. Järnvägsstation i Degerfors ca 15 km. Järnvägsspår finns inom industriområdet. E 18 ca 1,4 km

Skyltläge

Bästa skyltläge mot E 18 vid utfarten mot Kristinehamn, där ca 16 000 fordon passerar varje dygn

Övrig information

Planbestämmelser

Industriändamål (J)

Länkar

Betongvägen 1
Sökhjälp