Skriv ut

Skapa PDF

Betongvägen 1, Botorp

karlskoga

Industrimark precis söder om E 18 i Botorps industriområde (Karlskoga).

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Pris: 50 kr. Per kvm. Gäller vid köp över 3000 kvm.
Tomtarea: 23 000 m²
Karta

Information

Beskrivning

Industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget precis söder om E 18 i Botorps industriområde (Karlskoga). Enligt stadsplan ”Industriområde vid Botorp” från 1968-09-11 är området avsett för industriändamål (J).

Utförande

VA

Finns i området

El

Finns i området

Övrigt

Planbestämmelser

Industriändamål (J)

Storlek

23 000 m²

Ekonomi

Pris

50 kr. Per kvm. Gäller vid köp över 3000 kvm.

Omgivning

Företag i närheten

Adamsky Motorkylare AB, ITW Construction Products AB (Team Kartro), Marposs AB och Thyras AB

Kommunikationer

Närmaste busshållplats ca 1,6 km. Järnvägsstation i Degerfors ca 15 km. Järnvägsspår finns inom industriområdet. E 18 ca 1,4 km

Skyltläge

Bästa skyltläge mot E 18 vid utfarten mot Kristinehamn, där ca 16 000 fordon passerar varje dygn

Länkar

Sökhjälp