Surpussen
| Karlskoga

Favorit Dela

Nitarevägen 7

Avstyckad industrifastighet belägen strax norr om E 18 i Surpussens industriområde (Karlskoga).

  • Kategori:

    Industritomt

  • Tomtarea:

    5 000 m²

  • Pris:
En avstyckad industrifastighet (Torrvarpen 3) som är belägen strax norr om E 18 i Surpussens industriområde (Karlskoga). Möjlighet att köpa del av fastighet finns. Enligt detaljplan ”Torrvarpen och Surpussen” från 1992-03-30 är området avsett för industriändamål (J)

Utförande

VA:

Finns i området

El:

Finns i området


Omgivning

Företag i närheten:

Bygg Max, Grävteknik, Jobbcentrum, KS-Connekt, Lb Skylt AB och Super bilvård. Även kriminalvårdsanstalt finns i området

Närservice:

Inom en (1) kilometer: Bensinstation

Kommunikationer:

Närmaste busshållplats ca 0,2 km. Järnvägsstation i Degerfors ca 15 km. E 18 ca 0,6 km

Skyltläge:

Bästa skyltläge mot E 18 där cirka 16 000 fordon passerar varje dygn


Övrig information

Planbestämmelser:

Industriändamål (J)


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

BP

Mark - och exploateringschef

Björn Winnberg Persson

bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se

0586 VISA NR 0586 - 615 84

Marknadsförs av Karlskoga kommun
-
69183 Karlskoga
Nitarevägen 7