Skriv ut

Skapa PDF

Nitarevägen 17, Surpussen

karlskoga

Industrimark strax norr om E 18 i Surpussens industriområde (Karlskoga).

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Tomtarea: 8 000 m²
Karta

Information

Beskrivning

Industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax norr om E 18 i Surpussens industriområde (Karlskoga). Enligt detaljplan ”Torrvarpen och Surpussen” från 1992-03-30 är området avsett för industriändamål (J).

Utförande

VA

Finns i området

El

Finns i området

Storlek

8 000 m²

Omgivning

Företag i närheten

Bygg Max, Grävteknik, Jobbcentrum, KS-Connekt, Lb Skylt AB och Super bilvård. Även kriminalvårdsanstalt finns i området

Närservice

Inom en (1) kilometer: Bensinstation

Kommunikationer

Närmaste busshållplats ca 0,3 km. Järnvägsstation i Degerfors ca 16 km. E 18 ca 1,0 km

Skyltläge

Bästa skyltläge mot E 18 där cirka 16 000 fordon passerar varje dygn

Övrig information

Planbestämmelser

Industriändamål (J)

Länkar

Nitarevägen 17
Sökhjälp