Hangarvägen 32

Flygfältet , Karlskoga
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

61 000 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

Avstyckade industrifastigheter strax väster om Västerleden i Flygfältets industriområde (Karlskoga)

Två avstyckade industrifastigheter (Draken 14 och 15) strax väster om Västerleden i Flygfältets industriområde (Karlskoga). Möjlighet att köpa del av fastighet finns.

Enligt stadsplanerna ”Industriområde vid flygfältet” och ”Område för flygfält” från 1976-09-30 respektive 1986-01-29 samt detaljplanerna ”Flygfältets industriområde I” och ”Draken – flygfältets industriområde” från 1992-02-27 respektive 1996-09-26 är området avsett för industriändamål (J)

Övrig information

Planbestämmelser:

Industriändamål (J)

Utförande

VA:

Finns i området

El:

Finns i området

Omgivning

Företag i närheten:

Aston Sweden, Broströms och Hjorts Industrilackering AB mm.

Kommunikationer

Närmaste busshållplats ca 1,2 km. Järnvägsstation i Degerfors ca 16 km. E 18 ca 1,8 km. Nära flygplats med möjlighet till taxiflyg
Hangarvägen 32