Östra industriområdet Svedala
| Svedala

Favorit Dela

Industrigatan 1

70000 kvm möjligheter för handel, kontor och industri.

  • Kategori:

    Industritomt, Handel, Lager/Logistik

  • Pris:

    325 kr per kvadratmeter

  • Tomtarea:

    3 200 m²

Svedala är en perfekt etableringsort för ditt företag! Läget, hög inflyttning, bra boendemiljö och goda kommunikationer, skolor med hög kvalitet, brett kulturutbud, närhet till natur och friluftsliv är flera av våra fördelar. Dessutom har vi gott om plats för många nya företagsetableringar inom handel, kontor och industri. I direkt anslutning till E65 och väg 108 ligger verksamhetsområdet Östra II och här erbjuder vi färdigplanerad mark till försäljning. Lättillgängligt och med fasta tomtpriser. Fastigheter är bildade genom avstyckning.

Ekonomi

Pris:

325 kr per kvadratmeter


Omgivning

Kommunikationer:

Östra verksamhetsområdet ligger i direkt anslutning till E65 och väg 108. Området ligger 1500 m öster om centrum/järnvägsstation och med tåg tar det till exempel endast 20 minuter till Malmö C. Det är 200 meter till närmsta busshållsplats och med bil tar det 10 min att komma hit från Malmö Airport.


Övrig information

Övrigt:

Inom området finns lediga industritomter. - Byggrätten är 50 %. - Tomterna är grovterrasserade och klara för försäljning. - Möjlighet att ansluta till bredband genom Telia öppen fiber för företag. Perfekt läge: - Ligger i direkt anslutning till E65 och väg 108 - Färdigplanerad mark till försäljning och för snabb etablering - Lättillgängligt - 1500 m öster om centrum/järnvägsstationen, 20 minuter med tåg till Malmö C, 200 meter till närmsta busshållplats, 10 minuter med bil från Malmö Airport - Fastigheter är bildade genom avstyckning. Kostnad för fastighetsbildning är ca 20tkr. - Tomterna 1–9 har bygghöjd 6 m och nockhöjd 10 - Tomterna 10–16 har bygghöjd 10 m och nockhöjd 14 Pris: - 325 kr/kvm (exklusive moms som inte heller utgår på köpeskillingen) Markpriset inkluderar inte anslutningsavgifter för VA, el, tele, fiber mm. - Handpenning läggs på 10 % av köpeskillingen - Anslutningsavgift för VA tillkommer. Övrigt: - Grundundersökning bekostas och görs av köparen - Dagvattenlösning på tomt enligt kommunens anvisningar görs och bekostas av köparen - 1 infart bekostas av kommunen. Om köparen vill ha fler, och det är möjligt, bekostas det av köparen. Innan köpeavtal sluts: genomgång av tekniska och kommersiella förutsättningar samt vad som gäller för bygglov.


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

TC

Närings- och turismutvecklare

Thomas Carlsson

thomas.carlsson@svedala.se

040- VISA NR 040-626 81 46

0709 VISA NR 0709478146

Marknadsförs av Svedala Kommun
Åbjörngatan 7
23380 Svedala
svedala.se
Industrigatan 1