Stationsvägen

Åsljunga , Åsljunga
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

10 000 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

5000 -10 000 kvm tomtmark i natursköna Åsljunga.

Örkelljunga kommun erbjuder exploaterad tomtmark i Åsljunga tätort lämplig för mindre industriverksamheter som behöver tomt mellan 5  - 10 000  kvm. Läget ligger naturskönt med närhet till rekreation och goda förbindelser med kommunes övriga tätorter. Allmänna vägnätet ligger i omedlebar närhet och områdets anlagda gata är väl anpassad för transportbehoven av tung trafik. Möjlighet till bostad är goda i sjölva Åsljunga tätort men också nära till centralorten Örkelljunga.

Övrig information

Planbestämmelser:

Industriändamål

Övrigt:

Ligger inom region med variation av större och mindre samhällen. Örkelljunga med omnejd har en population på ungefär 500 000. Infrastrukturen är god - både för att pendla med buss och genom eget resande på stora vägar. Regionen är etablerad med en stor mångfald av företag och vi bedömer att goda möjligheter för synergieffekter finns. I Örkelljunga finns en bostadsförsörjningsplan som tillåter en ökning av invånarantalet från drygt 10 000 invånare i dag till 12 000 invånare 2040. Vår kommun är en trygg plats med bra handel och serviceutbud, skolor och vårdinrättningar. Vacker och tillåtande natur som bjuder in till ett rikt friluftsliv. I Örkelljunga finns också ett brett utbud av föreningen för alla åldrar och ger möjligheter till en god fritid. Om möte önskas om tekniska förutsättningar för objektet har vi möjlighet till det tidigast från november 2022. Mötesförslag kan tillsvidare sändas in till, e-post: kommunkontor@orkelljunga.se, så återkommer vi snarast möjligt angående tid för mötet. För information om näringslivet i stort och generella förutsättningar i kommunen kan sådan lämnas av vår kontaktperson; Frida Nilsson, Tel: 070-26 92 064, e-post: vd@orkelljunga-naringsliv.se.

Ekonomi

Prisinformation:

Ges vid förfrågan

Utförande

VA:

Ja

El:

Ja

Omgivning

Omgivning/natur:

Präglat av sjö och stor åslandskap

Företag i närheten:

Snickeri och lagerverksamheter

Parkeringsmöjligheter/garage:

Anläggs inom tomtplats

Närservice:

Örkelljunga tätort

Skyltläge:

Synligt från allmän väg (tidigare E4)

Vägbeskrivning:

Från avfart Skåneporten (E4/rv24) följ hänvisning Åsljunga in på väg 1840 (tidigare E4).

Kommunikationer

Vägnät, Regionbuss
Stationsvägen