Industrigatan

Örkelljunga , Örkelljunga
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

20 000 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

Verksamhetsmark med direkt anslutning till riksväg 24 i Örkelljunga tätort

Industrimark iordningställd för byggnation för verksamhet som behöver tomtmark upp till och med 20 000 kvm. Kan indelas i mindre fastigheter vid behov. Angränsar till redan ianspråktagen tomt där åkeriverksamhet bedrivs. Området ligger nära Örkelljunga tätortscentrum, cirka 1 km, och har ett bra läge i förhållande till allmänna vägar och gatunät. Närmaste hamn ligger cirka 40 min bort (Helsingborg) och det finns inom halvtimmes bilresa tillgång till flygplats samt järnvägsstationer.

Övrig information

Planbestämmelser:

Industriändamål

Övrigt:

Ligger inom region med variation av större och mindre samhällen. Örkelljunga med omnejd har en population på ungefär 500 000. Infrastrukturen är god - både för att pendla med buss och genom eget resande på stora vägar. Regionen är etablerad med en stor mångfald av företag och vi bedömer att goda möjligheter för synergieffekter finns. I Örkelljunga finns en bostadsförsörjningsplan som tillåter en ökning av invånarantalet från drygt 10 000 invånare i dag till 12 000 invånare 2040. Vår kommun är en trygg plats med bra handel och serviceutbud, skolor och vårdinrättningar. Vacker och tillåtande natur som bjuder in till ett rikt friluftsliv. I Örkelljunga finns också ett brett utbud av föreningen för alla åldrar och ger möjligheter till en god fritid. Om möte önskas om tekniska förutsättningar för objektet har vi möjlighet till det tidigast från november 2022. Mötesförslag kan tillsvidare sändas in till, e-post: kommunkontor@orkelljunga.se, så återkommer vi snarast möjligt angående tid för mötet. För information om näringslivet i stort och generella förutsättningar i kommunen kan sådan lämnas av vår kontaktperson; Frida Nilsson, Tel: 070-26 92 064, e-post: vd@orkelljunga-naringsliv.se.

Ekonomi

Prisinformation:

143 kr/kvm

Utförande

VA:

Ansluts till allmänna nätet

Omgivning

Företag i närheten:

KB Components, Dalshult Skog och entreprenad, Continental bakerys

Skyltläge:

Synligt från riksväg 24

Vägbeskrivning:

Från trafikplats Skåneporten (korsning E4/rv. 24) längs med riksväg 24 riktning Laholm

Kommunikationer

Allmänna vägnät i anslutning till samt regionbuss från Örkelljunga centrum
Industrigatan