<< Tillbaka till beskrivningen

Prästavägen 12, Råbylund

Business Community - korridor

Gemensamma ytor

Gemensamma ytor

Mötesrum

Mötesrum

Mötesrum

Konferensrum

Konferensrum

Konferensrum

Konferensrum

Gemensamt cafe

Gemesamt cafe

Aktivitetsbaserad kontorsyta

Gemensamma ytor

Gemensamma ytor

Gemensamma ytor

Gemensamm ytor

Konferensmöjligheter

Prästavägen 12, Råbylund, Lund - KontorshotellÖvrigt

Prästavägen 12, Råbylund, Lund - KontorshotellÖvrigt

Prästavägen 12, Råbylund, Lund - KontorshotellÖvrigt

Prästavägen 12, Råbylund, Lund - KontorshotellÖvrigt