<< Tillbaka till beskrivningen

Fridhemsvägen 8, Soft Center

Soft Center västra sidan

Vy från västra sidan

Soft Center västra sidan

Soft Center 7 västra sidan

Entré Soft Center 7-Oktogonen, entré östra sidan

Soft Center 7 entré östra sidan

Soft Center vy östra sidan

Vy från östra sidan

Soft Center västra sidan

Entréyta Soft Center 7 östra sidasn

Soft Center 7 entréplan östra sidan

Soft Center 7 plan 4

Soft Center 7 plan 4

Soft Center 7 plan 4

Soft Center 7 plan 4

Soft Center 7 plan 4

Soft Center 7 plan 4

Soft Center 7 plan 4

Soft Center 7 plan 4

Soft Center 7 plan 4

Soft Center 7 plan 4, entrédörr västra sidan

Soft Center 7 plan 4, entréyta östra sidan

Soft Center 7 plan 4, entréyta östra sidan

Flygfoto västra sidan

Flygfoto

Flygfoto Soft Center

Soft Center loggan

Med rum för möjligheter

Video