Skeppsholmen Sotheby´s Kommersiella

Karlavägen 81
11459 Stockholm
Tel: 08-545 80 000

www.skeppsholmen.se