Fastor AB

Mariebergsvägen 6
80595 Gävle
Tel: 026-654700

www.fastor.se