Förvaltnings AB Stadsbostäder

Elbegatan 9
21120 Malmö
Tel: 040-12 64 00

www.stadsbostader.se