Karaffen Förvaltnings AB

Drottninggatan 11
70210 Örebro
Tel: 019-18 64 00

www.karaffen.com