Sollentuna Kommunfastigheter AB

Turebergs torg 1
19186 Sollentuna
Tel: 0854922802

www.skab.se

Företagsinformation

Välkommen till Sollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB! SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort! Det gör vi genom att bygga, utveckla och förvalta kommersiella lokaler, skolor, förskolor, grupp- och äldreboenden, kulturfastigheter och idrottsanläggningar i Sollentuna, på ett hållbart och långsiktigt sätt.