Handelshuset i Hallsberg

Kungsholmstorg 6
11221 Stockholm
Tel: 08 509 07 295

www.handelshusetihallsberg.se