Fiskja Fastighets AB

Strandgatan 3
87145 Härnösand
Tel: 070 8768563