Hjärupsgården AB

Lommavägen 53
24562 Hjärup
Tel: 040-464303

www.hjarupsgarden.se