Allfa Fastigheter AB

Kungsbäcksvägen 52
80267 Gävle
Tel: 070-7294602

www.allfa.se