Avesta Industristad AB

Axel Johnsons Väg 73
77434 Avesta
Tel: 0226-645711