Fastighetsbolaget Tinget AB

Kungsgatan 23
82630 Söderhamn
Tel: 0270-70555

www.stenhusab.se