Kronofogdemyndigheten

Kronofogden
10665 STOCKHOLM
Tel: 0771-73 73 00

www.kronofogden.se
Antal objekt: 8 st

Kronofogdemyndigheten

8 träffar | Sida 1 av 1

Fastighet till salu, Kyrkogatan 23A, Arvika, Arvika
Fastighet

Arvika

Arvika

Bostad, Butik

236 m²

1 050 000 kr

Kyrkogatan 23A

Fastighet bebyggd med två hus om totalt 236 kvm fördelat på 2 bostäder, 1 butik och 1 restaurang samt diverse förrådsutrymmen belägen utmed Kyrkogatan

Mark, saknas, Bergsåker, Sundsvall
Mark

Bergsåker

Sundsvall

Industritomt

24 654 m²

3 000 000 kr

saknas

Fastigheten utgörs av ca 2,5 ha obebyggd industrimark belägen inom del av områden för det gamla sågverket i Bergsåker.

Mark, saknas, Bergsåker, Sundsvall
Mark

Bergsåker

Sundsvall

Industritomt

809 m²

40 000 kr

saknas

Fastigheten utgörs av 809 kvm obebyggd industrimark beläget inom del av området för det gamla sågverket i Bergsåker.

Fastighet till salu, Rämpegårdsvägen 23-0, Trelleborg, Trelleborg
Fastighet

Trelleborg

Trelleborg

Bostad, Industri/Verkstad

496 m²

3 200 000 kr

Rämpegårdsvägen 23-0

Fastighet med bostadshus i 1½ plan, äldre standard. Därtill finns även industribyggnad inrymmande lager-, verkstads-, och personalytor

Fastighet till salu, Vellinge Åkarp 1:8, Vellinge, Vellinge
Fastighet

Vellinge

Vellinge

Övrigt

2 700 m²

9 100 000 kr

Vellinge Åkarp 1:8

Ridhusanläggning samt exploateringsmark på lantligt läge strax utanför tätorten Vellinge i Vellinge kommun

Mark, Vellinge Åkarp 1:36, Vellinge, Vellinge
Mark

Vellinge

Vellinge

Bostad

13 444 m²

10 900 000 kr

Vellinge Åkarp 1:36

Obebyggt markområde för bostadsändamål (kvartersmark för bostäder i hästmiljö) beläget på lantligt läge stras utanför tätorten Vellinge i Vellinge kom

Mark, Vellinge Åkarp 1:37, Vellinge, Vellinge
Mark

Vellinge

Vellinge

Bostad

13 181 m²

10 900 000 kr

Vellinge Åkarp 1:37

Obebyggt markområde för bostadsändamål på lantligt läge strax utanför tätorten Vellinge i Vellinge kommun.

Mark, Vellinge Åkarp 1:20, Vellinge, Vellinge
Mark

Vellinge

Vellinge

Övrigt

2 657 m²

Prisuppgift

Vellinge Åkarp 1:20

Mark om totalt 2 657 kvm som utgörs huvudsakligen av asfalterad lokalgata. Taxerad som industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark)

Sökhjälp