Östra Strandgatan 30B

Öst på stan , Umeå
Planskiss Spara Dela
Spara
Dela
Yta

375 - 446 m²

Pris

Befintligt möblemang och köksinstallationer inkluderas - men hyresgästen får själv bestämma vad som de önskar nyttja.

Tillträde

Omgående

Beskrivning

 • Övrigt

Umeå Universitet avser att hitta en ny hyresgäst för att bedriva restaurangverksamhet på Konstnärligt campus vid Umeälvens kant.

OM PLATSEN
Området huserar flertalet verksamheter så som Bildmuseet, Curiosum, Iksu Plus samt flertalet kontorslokaler som till exempel, Vägverket, Trafikverket, Linkt arkitekter med flera, som gör läget attraktivt. Förutom verksamheterna finns även ett cykel- och promenadstråk, bussförbindelser samt parkeringsplatser vilket gör att besökare enkelt kan ta sig till platsen. Lokalen har entré via Bildmuseet samt från Strandpromenaden där även en uteservering i söderläge finns.

Platsens kundkrets består idag av studenter, universitetsanställda, kulturintresserade museum besökare samt barnfamiljer som besöker Curiosum. Men det finns stor potential för även fler att uppskatta denna nod i östra staden.

Besöksantal
Bildmuseet har ca 80 tusen besökare om året främst fokuserat till helger, dessa gäster har ett behov av fika samt möjlighet till enklare förtäring. De arrangerar även kvällsevent 6–10 gånger per år ofta i samband med vernissager och invigning av utställningar där de har behov av förtärings alternativ samt dryckesförsäljning (med och utan alkohol). De vill gärna tillsammans med en aktör utveckla fler aktiviteter med samma kvalitativa anda som de står för.

Curiosum har sin huvudsakliga verksamhet under lördag-söndag samt helgdagar och har som ambition att hålla öppet 2 kvällar i veckan. Deras besökare är främst barnfamiljer och ser gärna att ett mindre utbud även kan finnas tillgängligt i deras lokaler. De har under vardagarna behov av catering, mot grupper mellan 10–70 personer, oftast någon beställning varje dag. Det gäller både lunch och fika.

Universitetets institutioner på konstnärligt campus har dessutom regelbundet behov av catering av främst fika men även lunch, ca 1 gång per månad och institution som minst. De anställda på de olika institutionerna är frekventa lunch/fikabesökare och önskar variation samt erbjudande om bättre pris vid lojalitet. Verksamheterna har även utryckt möjlighet till mer samarbeten med banketter och eventkvällstid för årligt återkommande arrangemang. 

Antal anställda på Konstnärligt Campus: ca 120 personer

Antal studenter på Konstnärligt Campus: ca 1100 personer

KRAV 
För att vara aktuell för detta hyreskontrakt måste vissa delar uppfyllas, krav från hyresvärden samt uppvisandet av ambitionsnivå. Det berör öppethållande, innehåll/koncept, ekonomisk ställning, personalpolicy, tillstånd och samarbeten. 

 1. Öppettider 
  Restaurangen ska hållas öppen måndag till fredag 10-17.00, lördag till söndag 11-17.00 samt vid behov övrig tid för event med kringliggande aktörer. Hyresvärden ser självklart positivt om hyresgästen håller öppet utöver dessa krav. Avsteg från detta kan göras vid högtider eller speciella omständigheter. 
   
 2. Innehåll 
  Det är av stor vikt för hyresvärden att restauratören serverar lunch, gärna med fler alternativ där det ska erbjudas/enbart erbjudas veganska och vegetariska alternativ. Fördelaktigt är om förslag på erbjudanden för anställda på området lämnas. Ett mindre utbud av fika, snacks, mackor eller likvärdigt ska serveras – gärna hemlagat/ekologisk eller lokal profil. Ett koncept för kvällsaktiviteter/middag ska presenteras.  

 3. Ekonomisk ställning
  Hyresgästen ska visa på en ekonomisk ställning som motsvarar kreditvärdig samt ha tillgång till finansiella resurser som svarar mot lokalens omfattning och innehåll. Hyresgästen ska senast vid tidpunkten för intresseansökan vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register alternativt uppvisa en affärsplan med tillhörande investeringsplan.

 4. Personalpolicy
  Hyresgästen ska följa de lagar, författningar och kollektivavtal som råder för bransch- och arbetsgivarorganisationen i besöksnäringen och ska innan tillträde visa på detta engagemang. Verksamheten ska vara bemannad vid de tider som är överenskommet med hyresvärden. Restauratören är ansvarig för att förebygga skador som kan drabba personalen och därför uppvisa underlag för systematiskt arbetsmiljöarbete.

 5. Tillstånd
  Det åligger restauratören att söka de tillstånd som föreligger för restaurangdrift och ska innan tillträde visa på historiska referenser av denna typ av engagemang.

 6. Samarbeten
  Konstnärligt Campus innefattar flera olika verksamheter på samma plats. Det är därför en prioritet att restauratören samarbetar med dessa. Detta gäller främst att öppettider synkroniserar mellan verksamheterna för att skapa ett mervärde för besökarna. 
  Umeå universitet har vissa upphandlingskrav att förhålla sig till när det gäller catering. Det finns därför ingen given automatik att restauratören får leverera till alla på Konstnärligt campus. 

Genomförandebeskrivning vid intresseanmälan
Hyresgästen ska skriva en kortfattad konceptbeskrivning för uppdraget som beskriver vad konceptet ska innehålla. Vi önskar därför att hyresgästen skickar in en utförandebeskrivning enligt nedan angiven struktur: (MAX 5 A4 sidor.) 

1. Innehåll - Beskriv kortfattat varför ni vill driva bedriva verksamhet på denna plats, er affärsplan och hur ni tänker genomföra driften av verksamheten utifrån avtalsvillkoren.  
Inkluderat: Affärsplan, organisationsplan, nyckelpositioner samt dess huvudkompetenser och hur de bidrar till tilltänkt koncept. 

2. Koncept - Hyresgästen ska skriva en kortfattad konceptbeskrivning för uppdraget som beskriver vad konceptet ska innehålla.  
Inkluderat: Konceptet, dess identitet och position på marknaden, exponering för att nå denna position, konceptets vision och värdegrund, servicefilosofi (nivå och tema för värdskapet), meny och utbud (leverantörer), mat och dryckesfilosofi, hållbarhetspolicy (inkl. eventuella certifieringar, mallar), prisbild, öppethållande i förhållande till ett årshjul. 

3. Platsförädling - Anbudsgivaren ska beskriva sina idéer till ytterligare försäljningsmöjligheter, evenemang som kan stärka verksamheten och platsens attraktionskraft. 
Inkluderat: Beskrivning av möjliga samarbeten med hyresvärdens befintliga hyresgäster, mat och dryckesleverantörer och andra kreativa uppslag som kan bidra till att nå platsens målsättning.  


Intresseanmälan gällande lokalen tas löpande fram till 15 september, frågor besvaras endast sporadiskt under juli månad och mer frekvent i augusti/september.

Övrig information

Övrigt:

Ett större sammanhängande bostadsområde ligger direkt till öster om Konstnärligt Campus. Pågående utvecklingsprojekt i stadsdelen I ett pågående projektet kring Östra station planeras och byggs för 80 bostadsrätter, 200 hyresrätter, kontorslokaler, livsmedelsbutiker samt gym. Detta och beräknas vara klart inom 2 år. Platsen kring Östra station utgör idag en nod för Umeås och regionens kommunikationer, där tusentals människor passerar dagligen både som resande och som passerande från en av Umeås största arbetsplatser Norrlands Universitetssjukhus. På norra Ön planerar Umeå kommun, med start 2024, ett projekt med 2 500 bostäder.  Projektet har stor fokus kring ekologiskt, ekonomiskt, tekniskt såväl som socialt hållbart. Här vill man uppnå en tät och attraktiv bebyggelsemiljö som även tar tillvara det centrala läget i staden och närheten till älven, samtidigt som den miljömässiga påverkan av den befintliga bebyggelsen blir godtagbar. Därför har till exempel gång- och cykel förbindelserna har haft stor prioritet i planeringsarbetet. Broarna har fäste på området i anslutning till Konstnärligt Campus och promenadstråket längs älven. Förutom Projekten på Östra station och Norra ön så har 11 andra bygglov för projekt och ombyggnationer i området startats där bostäder, hyresrätter och kontor står i fokus. (se bifogad PDF för mer info) Förutom verksamheterna finns även ett cykel- och promenadstråk, bussförbindelser samt parkeringsplatser vilket gör att besökare enkelt kan ta sig till platsen.

Ytor

Typ av yta Minsta yta Maximal yta Kr/m2/år
Övrigt 375 446

Ytbeskrivning

Umeå universitet ger möjlighet för en hyresgästanpassning utifrån restauratörens önskemål, nya ytor finns att tillgå, även entréns placering kan diskuteras samt övriga förändringar som kan förstärka ett potentiellt koncept. Även en utökning/ombyggnation av köket kan vara aktuellt med rätt koncept.

Bekvämligheter

Kök/pentry
Konferens
Kundparkering
Lastkaj
Lastport
Mötesrum
Restaurang
Skyltläge
Terrass
WC

Ekonomi

Kontraktlängd:

Långtidskontrakt

Kontrakttyp:

Förstahandskontrakt

Tillträde:

Omgående. Enligt överenskommelse

Prisinformation:

Diskuteras vid avtalsskrivandet och beror på vilka hyresgästanpassningar som görs.

I hyran ingår:

Värme, el

Hyresinformation:

Befintligt möblemang och köksinstallationer inkluderas - men hyresgästen får själv bestämma vad som de önskar nyttja.

Utförande

Fastighetsbeteckning:

Umeå Laxen 46

Byggår:

2012

Våningsplan:

1 av 1

Omgivning

Omgivning/natur:

Umeå Älven, Strandpromenaden

Företag i närheten:

Bildmuseet, Umeå Universitets science center, Curiosum, större kontorsfastigheter med hyresgäster som till exempel, Vägverket, Trafikverket, Migrationsverket, Link och WSP.

Parkeringsmöjligheter/garage:

Flertal p-platser i närområdet

Närservice:

Tonka Strandgatan, Pilgatan Bokcafé, Restaurang Båten

Kommunikationer

Tåg- & bussförbindelse. Cykel och bil
Östra Strandgatan 30B