Antal träffar: 4
Mark, Buskmyravägen 2, Iggesund, Hudiksvall
Mark

Iggesund

Industritomt

7 518 m²

Buskmyravägen 2

Tomt för småindustri eller handel med bra läge intill infartsvägen från E4:an till Iggesund.

Mark, Tankgatan, Iggesund, Hudiksvall
Mark

Iggesund

Övrigt

4 600 m²

Tankgatan

Tomt för garage och/eller bilservice samt motell.

Mark, Hudiksvalls kommun, Hudiksvalls kommun, Hudiksvall
Mark

Hudiksvalls kommun

Odlingsbar mark

200 m²

Hudiksvalls kommun

Intresserad av odlingsbar mark inom Hudiksvalls kommun? Ta då kontakt med mark- och exploateringsenheten, se kontaktuppgifter nedan.

Mark, Medskog västra, Västra Medskog, Hudiksvall
Mark

Västra Medskog

Industritomt, Lager/Logistik

15 000 m²

Medskog västra

Verksamhetsområde för industri, kontor och verksamheter.