Antal träffar: 2
Mark, Norra Skogen Sätra, Sätra Sydväst, Arboga
Mark

Sätra Sydväst

Handel, Industritomt, Lager/Logistik

60 000 m²

Norra Skogen Sätra

Detaljplanerad mark som säljs i sin helhet om 6 ha i direkt anslutning till E18/E20.

Mark, Norra Skogen Sätra, Sätra Nordväst, Arboga
Mark

Sätra Nordväst

Handel, Lager/Logistik

120 000 m²

Norra Skogen Sätra

Arboga Sätra Nordväst finns 13 byggklara tomter mellan 3 493kvm till 10 652kvm. Området är ett av fyra delområden.