Lokaler och hyresnivåer i Jönköping

Jönköping

Aktuell lokalmarknad, hyresnivå och prisnivå i Jönköping

Jönköpings stora handelsutbud är beroende av nyproduktion av bostäder och staden försöker bemöta bostadsbristen med flera projekt inom både bostad, handel, lager och industri.

Stort intresse för nyproduktioner

Fastighetsmarknaden i Jönköping präglas av nyproduktioner. Stadsutvecklingsprojektet Atollen är i sista fasen och inflyttning har påbörjats i de kontor, butiker och bostäder som ryms på sammanlagt 42 000 kvm. Ytterligare bostäder, kontors - och handelslokaler byggs när det tidigare industriområdet i Munksjö omvandlas till stadsdelen Munksjöstaden.

Vid E4:an bygger NCC en kontorsbyggnad om 5 000kvm. Och handelsområdet A6 växer med en tillbyggnad om 2100 kvm. Till samma område kommer också ca 500 kommunala arbetsplatser att flytta. Kommunen köpte den aktuella fastigheten av Alecta.

Hyrorna för kontorslokaler har ökat något de senaste åren, men ligger nu stabilt.

SAAB lämnar - men satsar på kontor

Flera storföretag har lagerlokaler i Jönköping, till exempel IKEA, El giganten och Husqvarna. SAAB lämnar staden för Husqvarna, men har tecknat avtal på nästan 12,000 kvm lokalyta i Jönköping, som främst ska användas till kontor men till viss del även till produktion. Priset för industrilokaler ligger i snitt på drygt 500 kronor per kvm.

Källor: Indikatorn, NAI Svefa 2015

Lägesindelningen för kontor i Jönköping

Avser lägesindelningen för kontor
Källa: NAI Svefa 2015

Hyresnivåer Jönköping (hyra kr/kvm)

A-läge
Kontor: 1300-2000
Butiker: 1500-4500
Industri: 400-750
B-läge
Kontor: 900-1800
Butiker: 800-1800
Industri: 350-600
C-läge
Kontor: 800-1200
Butiker: 500-1100
Industri: 300-550

Källa: NAI Svefa 2015

Sökhjälp