Lokaler och hyresnivåer i Norrköping

Norrköping

Aktuell lokalmarknad, hyresnivå och prisnivå i Norrköping

Marknaden i Norrköping är dynamisk, med många affärer och nyproduktioner. Stora delar av industriområdet omvandlas till kontor och handelsytor eller universitetslokaler, vilket tvingar industribranschen att söka sig till nya områden.

Dynamisk marknad

Marknaden i Norrköping präglas, liksom grannen Linköping, av optimism; inflyttningstakten är stabil trots flera varsel de senaste åren och flera nya produktioner planeras. Främst är det externa aktörer som genomför satsningar i Norrköping, mest anmärkningsvärt i sammanhanget är Heimstadens köp av Ståhls; ett fastighetsbolag med stark lokal förankring, som nu köpts upp av en extern aktör. Både kontor och hotell planeras byggas i centrum, Lundsberg bygger till exempel en butiksfastighet här. Norrköping ska också få ett nytt akutsjukhus till år 2020; det är Vrinnevisjukhuset som står inför en omfattande om- och tillbyggnad.

Industri- och lagerlokaler prisbild

I industriområdet Kopparhamnen 2 har Campus Norrköping flyttat in. Också satsningarna på kontor och handel sker i hög grad i tidigare industriområden, vilket tvingar dessa att etablera sig på nya platser. Norrköpings kommun satsar då i Klinga och Kungsängen, på sikt kan även området kring Bråvalla bli industri- och lagerområde.

Källor: NAI Svefa 2015, Indikatorn

Lägesindelningen för kontor i Norrköping

Avser lägesindelningen för kontor
Källa: NAI Svefa 2015

Hyresnivåer Norrköping (hyra kr/kvm)

A-läge
Kontor: 1000-1700
Butiker: 1500-4200
Industri: 450-725
B-läge
Kontor: 900-1350
Butiker: 900-3000
Industri: 400-600
C-läge
Kontor: 700-950
Butiker: 600-1000
Industri: 375-550

Källa: NAI Svefa 2015

Sökhjälp