Lokaler och hyresnivåer i Uppsala

Uppsala

Aktuell lokalmarknad, hyresnivå och prisnivå i Uppsala

Studentstaden Uppsala växer. Den ökade inflyttningen bemöts med nyproduktion av såväl bostäder som kontorslokaler. I den nya stadsdelen Gränby satsar man vidare, med ambitionen att bli en ”andra stadskärna” i Uppsala. Hållbarhet och miljömedvetenhet är en uttalad ambition för flera av de nya projekten.

Stora satsningar på bostäder

Inflyttningstakten har lett till att flera projekt planeras inom både kontor och bostäder. Skanska bygger Juvelen, som ska bli nordens mest hållbara kontorsbyggnad. Bygget sker centralt vid stationen. Tillväxtområdet Gränby får såväl kontor- som bostäder och i Ulleråker, en helt ny stadsdel i Uppsala, omvandlas ett tidigare mentalsjukhus till runt 6000 bostäder. Också i Rosendal och Ultuna satsas det på nyproduktion av bostäder: Sammanlagt ska 25 000 nya hem byggas inom projektet Södra staden. Landstinget planerar också utveckling av ”Framtidens Akademiska”, en total renovering och utvecklig av Akademiska sjukhuset, som ska vara klar år 2020.

Ökad efterfrågan driver upp priserna

Priserna på både kontors- och lagerlokaler fortsätter att stiga i takt med att efterfrågan ökar. Enligt fastighetsindikatorn har projektet Klövern i Uppsala Business Park slagit rekord inför inflyttning, med lokalhyror på över 3000 kronor per kvm. Också inom lager och industri ökar efterfrågan på lokaler i bra läge. I Fyrislund och Librobäck, finns mark tillgänglig för etablering av sådana i direkt anslutning till E4:an.

Källor: NAI Svefa 2015, Indikatorn

Lägesindelningen för kontor i Uppsala

Avser lägesindelningen för kontor
Källa: NAI Svefa 2015

Hyresnivåer Uppsala (hyra kr/kvm)

A-läge
Kontor: 1100-2500
Butiker: 2200-4500
Industri: 800-1200
B-läge
Kontor: 900-1600
Butiker: 800-3600
Industri: 600-1000
C-läge
Kontor: 700-1100
Butiker: 700-1200
Industri: 500-900

Källa: NAI Svefa 2015

Sökhjälp