Lokaler och hyresnivåer i Umeå

Umeå

Aktuell lokalmarknad, hyresnivå och prisnivå i Umeå

Umeå växer snabbast av alla städer i Norrland. Senaste årens stora satsningar inom handel fortsätter och flera nya bostäder och skolor byggs. Hyresgäster finns ännu inte i samma utsträckning men en fortsatt hög inflyttningstakt samt flertalet nyetableringar inom handeln gör att vakanserna troligen fylls upp under kommande år.

Handeln fortsatt i fokus

Umeå har storsatsat på handel senaste åren, en utveckling som fortsätter även inom överskådlig framtid. Störst i sammanhanget är IKEAs etablering i staden. Intill butiksjätten bygger Ikano Retails butiksytor med plats för ett 90-tal butiker, lokaler som redan börjar bli uppbokade. Utöver handelssatsningar bygger man också fastigheter för kontor: Vid konstnärliga campus och Företagsparken kommer sammanlagt 14,000 kvm kontor att finnas till förfogande.

Bostäder och lager

En stabil inflyttningstakt kräver satsningar på bostadsmarknaden. Flera nyproduktioner av studentbostäder planeras, samt ny gymnasieskola såväl som en ny förskola, båda på Lijansberget. Inom nyproduktion av bostäder står Lerstenen för de största satsningarna, med omfattande nyproduktion på Sandåkern. Vid NLC Park, Västerslätt, byggs ett toppmodernt kyllager av Axfast. Den 22,000 kvm stora bygganden kommer att hyras av Martin & Servera. Vakanser finns annars inom industri och lager, till exempel vid Västerslätt.

Källor: NAI Svefa 2015, Indikatorn

Lägesindelningen för kontor i Umeå

Avser lägesindelningen för kontor
Källa: NAI Svefa 2015

Hyresnivåer Umeå (hyra kr/kvm)

A-läge
Kontor: 1200-2000
Butiker: 2000-3800
Industri: 450-800
B-läge
Kontor: 950-1400
Butiker: 900-2000
Industri: 400-700
C-läge
Kontor: 750-950
Butiker: 700-1100
Industri: 350-650

Källa: NAI Svefa 2015

Sökhjälp