Lokaler och hyresnivåer i Västerås

Västerås

Aktuell lokalmarknad, hyresnivå och prisnivå i Västerås

Fastighetsmarknaden i Västerås har i stort sett stått stilla under de senaste åren. Många projekt har fastnat i planeringsstadiet, trots att mark finns tillgänglig. Vakansgraden för bostäder I Västerås är låg och de nyproduktioner som pågår, till exempel vid Öster Mälarstrand, matchar inte det behov som finns. Många aktörer inväntar förbättringar i infrastrukturen, som fyrspår på sträckan till Stockholm. Ett stort antal människor pendlar till huvudstaden, varför en upprustning av kommunikationerna skulle ge stationsområdet stor potential.

Centrum med nytt fokus

Handelsområdet Erikslund, väster om Västerås stadskärna, har i hög grad konkurrerat ut handeln i centrum. Centrum håller därför på att förändras genom satsningar på andra typer av lokaler: Runt stationsområdet byggs butikslokaler om till ytor för utbildning och kontor. De nya kontoren håller en väsentligt högre nivå än de övriga, vilket fått hyrorna här att skjuta i höjden.

Hög transaktionsnivå inom lager och industri

Trots få aktiva byggnationer har flera stora affärer skett i Västerås, då främst inom industrin. En av de största skedde inom kontor/lager, när ICAs lokaler såldes av Tribona, en affär som påverkat övriga marknaden positivt.

Källor: NAI Svefa 2015, Indikatorn

Lägesindelningen för kontor i Västerås

Avser lägesindelningen för kontor
Källa: NAI Svefa 2015

Hyresnivåer Västerås (hyra kr/kvm)

A-läge
Kontor: 1150-1750
Butiker: 1000-3500
Industri: 550-800
B-läge
Kontor: 950-1650
Butiker: 900-1600
Industri: 400-600
C-läge
Kontor: 800-1300
Butiker: 700-1000
Industri: 350-550

Källa: NAI Svefa 2015

Sökhjälp