Lokaler och hyresnivåer i Örebro

Örebro

Aktuell lokalmarknad, hyresnivå och prisnivå i Örebro

Inflyttningen till Örebro är stor, och det geografiska läget samt god infrastruktur innebär stor efterfrågan på såväl bostäder som kommersiella fastigheter och lokaler. Nyproduktionen lyckas dock inte hålla takt med efterfrågan, vilket har lett till brist på marknaden. Flest nyproduktioner sker i området kring resecentrum.

Omfattande modernisering kring resecentrum

Örebro har haft en låg transaktionsaktivitet de senaste åren. Störst aktivitet råder kring resecentrum: Jernhusens försäljning av markområde i detta område är ett projekt med stor potential, skriver Indikatorn. Här planeras moderna kontorsbyggnader, något som det finns stort intresse för. Den pågående byggnationen av ett nytt resecentrum är ett annat av de större projekten. Också kommun och landsting satsar på förbättringar och nya projekt: Nya Handelshögskolan uppförs vid Örebro universitet och omfattande satsningar görs på att modernisera sjukhuset. Även Örebro flygplats ska byggas ut.

Toppläge för lager och industri

Ett centralt läge nära Sveriges tre största städer samt en väl utbyggd infrastruktur, inkluderande Örebro flygplats, gör Örebro svårslaget för aktörer inom lager- och industri. Priset för industrilokaler ligger trots det stabilt. Inom handelssektorn är konkurrensen stor och vakansgraden låg. City och handelsområdet i Marieberg har mycket låg vakansgrad, på grund av konkurrens och överetablering.

Källor: CBRE, Indikatorn, NAI Svefa 2015

Lägesindelningen för kontor i Örebro

Avser lägesindelningen för kontor
Källa: NAI Svefa 2015

Hyresnivåer Örebro (hyra kr/kvm)

A-läge
Kontor: 1000-1900
Butiker: 2000-3900
Industri: 525-900
B-läge
Kontor: 800-1350
Butiker: 900-1900
Industri: 400-700
C-läge
Kontor: 700-950
Butiker: 700-1100
Industri: 300-550

Källa: NAI Svefa 2015

Sökhjälp