Lokaler och hyresnivåer i Stockholm

Stockholm

Aktuell lokalmarknad, hyresnivå och prisnivå i Stockholm

Sveriges huvudstad utmärker sig på marknaden. Efterfrågan är stor på både kontorslokaler och bostäder och vakansgraden lägst i riket. I Stockholm sker flest affärer och här är hyror och priser högst i landet. Utbyggnad av kollektivtrafiken får många fastighetsbolag att satsa i områden utanför stadskärnan och företagen är inte sena att följa efter.

Stor efterfrågan på kontorslokaler

I centrala delarna är efterfrågan på kontorslokaler mycket stor, även sedan flera stora företag flyttat därifrån. Pågående nyproduktioner är samtliga i stort sett redan uthyrda. Ett bra exempel är Sveavägen 44, en byggnad med 30 000 kvm kontor, fullt uthyrd sedan länge, när de första företagen nu börjar flytta in.

Den stora efterfrågan ger en mycket låg vakansgrad för kontorslokaler i Stockholm, endast runt 4 %, en siffra som legat stabilt de senaste åren men som kan komma att stiga något, när ytterligare företag lämnar city för kranskommunerna. Nyproduktionen kommer dock inte att kunna matcha efterfrågan, vilket gör att snittpriset om 4 650 kronor per kvm troligtvis stiger något under de närmaste åren, tills de byggnationer som nu är i planeringsfasen står klara. Exempel på ett sådant är AMF:s ombyggnad av Gallerian: Här planeras nya kontors- och butikslokaler de närmaste åren.

Storföretag och gallerior etablerar sig utanför city

Flera av Stockholms kranskommuner har blivit väldigt attraktiva på lokalmarknaden, detta i takt med att hyrorna har höjts i city samtidigt som det finns få lediga kontors- och butikslokaler. Enligt konsultbolaget NAI/Svefa skulle kranskommunerna Solna, Sundbyberg, Sollentuna och Nacka samtliga vara hetare än Göteborg på fastighetsmarknaden för kommersiella lokaler om man räknade dessa som enskilda städer.

Nytt shoppingcenter i Solna

Lägre kostnader och yteffektiva lokaler har fått flera stora företag att lämna centrala Stockholm för kranskommuner som Solna och Sundbyberg, en trend som håller i sig även framåt. Förbättringar i infrastrukturen, med till exempel utbyggnaden av Tvärbanan i Solna, gör att kranskommunerna kring city snabbt ökar i popularitet. Hyrorna ökar i takt med att efterfrågan stiger. Arenastaden är ett av områdena med stor attraktionskraft, här etablerar sig till exempel SEB och TeliaSonera.

Också inom handeln, här pågår en decentralisering i takt med att kommunikationerna byggs ut. Mall of Scandinavia öppnar portarna i Arenastaden och Täby centrum fortsätter sin utbyggnad. Priserna är nu i stort sett desamma för de populäraste handelsområdena utanför city och centrala lägen inne i Stockholm.

Handeln i huvudstaden präglas av extrem konkurrens och läget är avgörande för handlarna. Priserna stiger, men varierar fortfarande mycket beroende på just läge:
8 500 kronor/kvm får du betala i Täby, betydligt mer 17 000 kr/kvm, i exklusiva butiksområden som Biblioteksstaden.

Stabil marknad för industri och lagerlokaler

Också inom industri- och lager blir läget allt viktigare. Efterfrågan på lokaler har legat stabilt senaste åren men en ökad medvetenhet hos köparna har fått flera byggherrar att starta nyproduktion för att komplettera det existerande beståndet, som till stor del består av 40 år gamla byggnader. Bostadsbristen i Stockholm har lett till att många industriområden omvandlats till bostäder, en utveckling som fortsätter framöver.

Källor: Indikatorn 2015, CBRE, NAI Svefa 2015, Newsec, Colliers National

Lägesindelningen för kontor i Stockholm

Avser lägesindelningen för kontor
Källa: NAI Svefa 2015

Hyresnivåer Stockholm (hyra kr/kvm)

AA-läge
Kontor: 3700-5300
Butiker: 2000-15000
Industri: -
A-läge
Kontor: 2200-4300
Butiker: 1500-8000
Industri: 700-1300
B-läge
Kontor: 1600-3200
Butiker: 900-4500
Industri: 600-850
C-läge
Kontor: 900-2400
Butiker: 700-2000
Industri: 550-850

Källa: NAI Svefa 2015

Sökhjälp